Zwroty i reklamacje

Zwroty

W przypadku Klienta będącego Konsumentem z chwilą wydania towaru wraz z elektronicznym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres „P.H.U. PARKIETEX” Ruszowice, ul. Kolorowa 16A, 67-200 Głogów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach: – dotyczących towaru po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania (folii lub plomb gwarancyjnych) – świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu; W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Link do zwrotów: https://furgonetka.pl/zwroty/bc379613-adcb-476a-b9af-740fc534ee8b

Reklamacje

Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres „P.H.U. PARKIETEX” Ruszowice, ul. Kolorowa 16A, 67-200 Głogów. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty kurierskiej na adres: „P.H.U. PARKIETEX” Ruszowice, ul. Kolorowa 16A, 67-200 Głogów. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszty związane ze składanymi reklamacjami pokrywa Klient.

X
Design and implementation by Ad Awards. All rights reserved.
www.AgencjaMedialna.pro.pl